Program

Otwarta sesja popularno-naukowa


Prof. Łukasz A. Turski

Wybitny naukowiec, specjalista z fizyki materii skondensowanej oraz fizyki statystycznej, znany i ceniony popularyzator nauki i publicysta. Profesor zwyczajny w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. Autor stu kilkudziesięciu prac naukowych z fizyki i wielu artykułów popularno-naukowych (m.in. w: Wprost, Znak, Tygodnik Powszechny, Odra, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Polska the Times). Laureat Nagrody im. Hugona Steinhausa, Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego i Honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia. Autor audycji radiowych i programów telewizyjnych o nauce i społeczeństwie. Przewodniczył Kolegium ds. audycji edukacyjnych Polskiego Radia. Pomysłodawca i Przewodniczący Pikniku Naukowego. Pomysłodawca i Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Nauki Kopernik.
Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.