Komitety

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw. (Politechnika Wrocławska)

Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu)

Skarbnik
Dr inż. Wojciech Rudno-Rudziński (Politechnika Wrocławska)

Sekretarz
Dr inż. Paweł Potasz (Politechnika Wrocławska)

Dr Tomasz GreczyłoUniwersytet Wrocławski
Mgr inż. Kamil KrzemińskiPolitechnika Wrocławska
Dr hab. Janusz MiśkiewiczUniwersytet Wrocławski
Dr Anna MusiałPolitechnika Wrocławska
Dr inż. Krzysztof RyczkoPolitechnika Wrocławska
Dr inż. Piotr SitarekPolitechnika Wrocławska
Mgr inż. Tomasz Woźniak Politechnika Wrocławska