Rejestracja

Ważne terminy

Data Termin
1 marca 2017Rozpoczęcie rejestracji
31 marca 2017Nadsyłanie abstraktów na wystąpienia ustne
31 maja 2017Zakończenie rejestracji
18 sierpnia 2017Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
10-15 września 201744 Zjazd Fizyków Polskich we Wrocławiu

Z powodu przeciągającej się decyzji MNiSW o wysokości dotacji, jesteśmy zmuszeni odroczyć decyzję o wysokości opłat.
Niemniej, wszystkich zainteresowanych prosimy o rozpoczęcie rejestracji i nadsyłanie abstraktów.
Obiecujemy, że opłaty nie będą wyższe niż na poprzednim Zjeździe w 2015r., ale wciąż mamy nadzieję je obniżyć.

Informacja o ustaleniu tabeli opłat zostanie niezwłocznie rozesłana wszystkim zarejestrowanym uczestnikom.