Program

Harmonogram


PLE - sesje plenarne
SPE - sesje specjalistyczne (6 równoległych)
OSP - Otwarta sesja popularno-naukowa
PD - Pokazy dla dzieci (uczniów szkół podstawowych)
WZD PTF - Walne Zebranie Delegatów PTF