Program

Konferencja dydaktyczna

Współczesne konteksty nauczania fizyki

10.09.2017

Godzina Wykładowca Tytuł
10.00 – 10.20 dr Tomasz Greczyło, UWr, IFD Po co nam podstawa programowa fizyki?
10.20 – 10.50 dr Kornelia Rybicka, UAM, Poznań
dr Stanisław Plebański, PWSZ, Kalisz
dr Stanisław Jakubowicz, DSW, Wrocław
Praca z tekstem
10.50 – 11.20 prof. Jan Miodek, UWr, Wrocław Problemy języka naukowego
11.20 – 11.40 Przerwa kawowa
11.40 – 12.10 prof. Leszek Pułka, UWr, Wrocław Tradycja, nowoczesne media, szkoła
12.10 – 12.30 dr Tomasz Greczyło, UWr, Wrocław Nauczanie fizyki ery urządzeń mobilnych
12.30 – 13.00 dr Marek Thomas, UAM, Poznań Fizyka bąbelków
13.00 – 13.30 dr Anna Hajdusianek, PWr, Wrocław Nauczanie fizyki w działaniu
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 15.15 dr Anna Hajdusianek, PWr, Wrocław
dr Piotr Biegański, PWr, Wrocław
dr Tomasz Greczyło, UWr, Wrocław
Dobromiła Szczepaniak, V LO, Wrocław
dr Wojciech Gańcza, Międzyszkolne Koło Fizyki Doświadczalnej, Wrocław
Zasław Adamaszek, PWN, Warszawa
Targi dobrej lekcji
15.15 – 16.00 dr Dagmara Sokołowska, UJ, Kraków
dr Tomasz Greczyło, UWr, Wrocław
prof. Ryszard Poprawski, dr inż. Agnieszka Ciżman i doc. Beata Radojewska, PWr, Wrocław
Zasław Adamaszek, PWN, Warszawa
Warsztaty I, II, III, IV (Nauczanie przez działanie)
16.00 – 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 17.00 dr Dagmara Sokołowska, UJ, Kraków
dr Tomasz Greczyło, UWr, Wrocław
prof. Ryszard Poprawski, dr inż. Agnieszka Ciżman i doc. Beata Radojewska, PWr, Wrocław
Zasław Adamaszek, PWN, Warszawa
Warsztaty I, II, III, IV (Nauczanie przez działanie)
17.00 Zakończenie

Program konferencji dydaktycznej