Program

Otwarta sesja popularno-naukowa


Doc. Anna Hajdusianek

Znakomita popularyzatorka nauk ścisłych, laureatka konkursu Popularyzator Nauki 2010. Twórca i dyrektor Akademii Młodych Odkrywców (AMO), czyli organizowanego corocznie na Politechnice Wrocławskiej cyklu wykładów popularno-naukowych przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku. Podczas spotkań z dziećmi w sposób zrozumiały i ciekawy prezentowane są różne zagadnienia związane z matematyką, fizyką i techniką. Każde spotkanie ilustrowane jest obrazkami, zdjęciami oraz krótkimi filmami dydaktycznymi. Podczas wykładów przeprowadzane są doświadczenia naukowe, także z udziałem dzieci.
Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.