Komitety

Komitet Honorowy

Prof. dr hab. Andrzej BiałasPrezes Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Zbigniew BłockiDyrektor Narodowego Centrum Nauki
Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-MacukowPrezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Prof. dr hab. inż. Maciej ChorowskiDyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Prof. dr hab. Jerzy DuszyńskiPrezes Polskiej Akademii Nauk
Dr Rafał DutkiewiczPrezydent Wrocławia
Paweł HreniakWojewoda Dolnośląski
Prof. dr hab. Adam JezierskiRektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Andrzej JeżowskiDyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
Roman KowalczykDolnośląski Kurator Oświaty
Prof. dr hab. Franciszek KrokPrzewodniczący Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. Cezary MadryasRektor Politechniki Wrocławskiej
Cezary PrzybylskiMarszałek Województwa Dolnośląskiego
Prof. dr hab. Maciej ŻyliczPrezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.