Program

Sesja plakatowa

Sesja plakatowa odbędzie się 12 września 2017 w godzinach 18:40 - 21:00 w budynku D-21 Politechniki Wrocławskiej mieszczącym się na Placu Grunwaldzkim 11.

Podczas Sesji plakatowej przewidywany jest poczęstunek.

Plakaty powiny być wykonane zgodnie z poniższymi zaleceniami:

  • Plakaty powinny mieć rozmiar nie większy niż format A0 w układzie pionowym (841 mm x 1189 mm).
  • Każdy plakat powinien zawierać wyraźnie widoczne nazwiska autorów, afiliacje i tytuł.
  • Proszę zadbać o czytelność i klarowność tekstu, tabel, ilustracji itp.
  • Zalecamy drukować plakaty w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Lista plakatów

NrAutorzyTytuł
1A. A. Afanas’ev, Yu. A. Kurochkin, S. Yu. Mikhnevich, D. V. NovitskyDiffusion and Brownian motion: On the possibility to control diffusion of small particles with laser radiation
2Z. Plebaniak, T. WibigPrzekroje czynne jądro-jądro przy ultrawysokich energiach w świetle danych LHC i ich znaczenie dla fizyki promieniowania kosmicznego
3P.M. Lo, K. Redlich, C. Sasaki, M. SzymańskiFinite-volume scaling of Polyakov loop susceptibilities
4T. BerlińskiModelowanie procesów produkcji cząstek w strunowych modelach zderzeń relatywistycznych jąder atomowych
5V. Krasnobryzhev, P. MedońPróba pomiarów lokalnego tunelu czasowoprzestrzennego
6K. GrzankaEfekty kwantowe wyższych rzędów w rozpadach bozonu Z.
7W. FliegerMechanizm seesaw typu I i analiza macierzowa
8V. MykhaylovaTransport Coefficients of Quark-Gluon Plasma Within the Quasiparticle Model
9M. Cierniak, T. Klahn, T. Fischer, M. HempelVector interaction enhanced quark matter bag model
10A. SnochPomiar mezonów D0 przez eksperyment NA61/SHINE
11W. Grabowski, K. Kosiński, M. Staszczak, A. Wysocka-RabinComparison of preliminary beam dynamic calculations between different codes for SRF-L accelerator in the Early Neutron Source project
12J. Chakrabortty, D. Das, J. Gluza, M. Kordiaczyńska, T. SrivastavaOscylacje neutrin i detekcja cieżkich cząstek skalarnych w akceleratorach wysokich energii
13H. Czyz, P. KiszaTesting Xc properties at BELLE II
14S.. Bednarek,, J. PłoszajskiWytwarzanie silnych impulsowych pól magnetycznych przy użyciu cząstek z akceleratorów i pierścieni akumulacyjnych
15A. CzerwińskiZastosowanie twierdzenia Fedorova w tomografii kwantowej
16M. Ławniczak, M. Białous, B. Dietz, S. Bauch, V. Yunko, L. SirkoCzy jesteśmy w stanie uzyskać informacje o zgubionych poziomach energetycznych?
17K. Malarz, K. Paradowski, A. Styczeń-KowalskaWykorzystanie automatów komórkowych do modelowania transferu wiedzy w organizacjach
18R. Paluch, X. Lu, K. Suchecki, B.K. Szymański, J.A. HołystFast and accurate detection of spread source in large complex networks
19J. Chołoniewski, J.A. Hołyst, J.M. Sienkiewicz, G. Leban, R.M. PaluchHow are World Events Similar to Contagions?
20P.J. Górski, K. Kułakowski, P. Gawroński, J.A. HołystRównowaga Heidera w sieciach dwuwarstwowych
21Ł.G. Gajewski, K. SucheckiMultiple propagation paths in locating the source of diffusion in complex networks
22J. Toruniewska, K. Kułakowski, K. Suchecki, J.A. HołystNew constant of motion for coevolving voter model
23W. TomaszewskiLudzie i zjawiska. Źródła 50 letniej fascynacji fizyką
24M. Kupczyński, P. Kaczmarkiewicz, B. Jaworowski, P. Potasz, A. WójsStability of Fractional Chern Insulator states on kagome lattice
25G.F. WojewodaAnaliza ruchu drgającego za pomocą programu Tracker
26J. GondekFizyka „szkołą naukowego myślenia, naukowego krytycyzmu”?
27K. Rybicka, S. Plebański, S. JakubowiczPraca z tekstem
28A. Wojtyna-JodkoWprowadzenie do rozumienia niektórych trudnych pojęć fizycznych na poziomie przedszkola
29K. TurzynieckiPoprzeczny efekt Dopplera i zjawisko aberracji dla fal mechanicznych
30E.. RydygierMedialny przekaz wiedzy fizycznej
31P. Skurski, M. KarbowiakPrzedszkolaki i fizyka
31P. Skurski, M. KarbowiakPrzedszkolaki i fizyka
32R. Wiśniewski, T. Wilczyńska-Kitowska, K. Kitowski, G.G. MyszinskyWłaściwości fizyczne grafito-podobnych obiektów uzyskanych w wyniku napromieniowania promieniami y (hamowania), o progowej energii 10MeV, gazowego helu pod wysokim ciśnieniem w CuBe2 aparaturze
33P. BarczyńskiProjekt SciFUN - czyli jak uczynić nauczanie przedmiotów ścisłych przyjemnością.
34K. GutDydaktyczne laboratorium podstawy optoelektroniki
35I. Iwaszkiewicz–Kostka, K. GęburaSpecyfika doświadczeń fizycznych w szkolnych placówkach przyszpitalnych
36R. SzostekPrzykłady błędnego wnioskowania statystycznego w naukach przyrodniczych
37A. KamińskaNowe technologie a metody tradycjne na lekcjach fizyki
38K. RębilasThomas precession and torque
39M. BrozisUczniowskie planetarium
40M. BrozisOd konkursu fizycznego po Uniwersytet w Stanford – rok z dziejów klasy
41A. Kamińska, A. Włodarkiewicz, M. SzynszeckaPopularyzacja nauki przez studentów Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
42T. Wróblewski, A. KamińskaBadania DFT protonowych klasterów wody
43V.I. Tomin, A. WłodarkiewiczSpectral broadening and REEE in liquid and viscous solutions of DMABN
44Z. Trybuła, M. TrybułaWarsztaty Naukowe Lato z Helem
45M. Trybuła, Z. TrybułaWystawy Interaktywne
46M. Wysocka-KuniszKształcenie przyszłych nauczycieli fizyki – wczoraj i dziś
47S. Allen, A. Wasilewski, A. Wysocka-RabinMonte Carlo simulation and analysis of photon beam characteristics for a new medical accelerator constructed in NCBJ.
48M. GąsowskaDziałalność edukacyjna w NCBJ
49W. Natorf, A. Zięba, J. Grabski, A. Majhofer, T. M. Molenda, J. MostowskiRekomendacja PTF na temat metod analizy wyników pomiarów w nauczaniu szkolnym
50W.I. Tomin, A. WłodarkiewiczViolation Kasha rule in properties of DMABN dual fluorescence
51A. SzczepkowiczLaserowe ogniskowanie wiązki elektronowej
52I. FrycPomiary parametrów promieniowania czynnego cyrkadialnie – wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych
53P. Jakubowski, I. FrycThe measurements of circadian radiation - challenges and possibilities
54P. Tabaka, I. FrycBadanie wpływu jakości korekcji kątowej luksomierza na niedokładność przeprowadzanych pomiarów natężenia oświetlenia
55J. Kowalska, I. FrycImpact of Spectral Features of Typical Indoor Contemporary Light Sources on Their Color Rendering Properties Described by CIE CRI and IES TM-30-15 Color Rendering Indices
56P.W. Wachulak, A. Torrisi, M. Ayele, A. Bartnik, J. Czwartos, Ł. Węgrzyński, T. Fok, T. Parkman, S. Vondrova, M. Marconi, H. FiedorowiczNowoczesne metody obrazowania z użyciem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego ze źródeł kompaktowych
57W. Głaz, T. Bancewicz, A. Haskopoulos, G. MaroulisModelowanie kolizyjnych hiper/polaryzowalności w układach H_2-H; rozszerzone podejście analityczne jako uzupełnienie metod ab initio chemii kwantowej.
58K. Baranowska, M. JózefowiczSpectroscopic studies of inclusion complexation between benzoic acid derivatives and a and y cyclodextrin nanocavities
59M. Makowski, A. Kowalczyk, I. Ducin, M. Bieda, J. Suszek, J. Bolek, J. Starobrat, P. Wilczyńska, P. Kochańska, M. Sypek, A. KołodziejczykDyfrakcyjne kształtowanie światła modulatorami fazowymi
60K. Tarnowski, T. Martynkien, P. Mergo, K. Poturaj, B. KiblerKrzemionkowe światłowody mikrostrukturalne do generacji superkontinuum w reżimie dyspersji normalnej w bliskiej podczerwieni
61A. Popiołek-Masajada, J. MasajadaSkaningowy mikorskop na wirach optycznych
62W. Lamperska, J. Masajada, S. DrobczyńskiDwulaserowa holograficzna pęseta optyczna jako narzędzie do pomiaru lepkości cieczy
63G. Statkiewicz-BarabachSiatki Bragga we włóknach polimerowych
64D. Kowal, G. Statkiewicz-Barabach, M.F. Ferreira, P. Mergo, O. Frazao, W. UrbańczykWewnątrzświatłowodowe interferometry w polimerowych włóknach optycznych do zastosowań pomiarowych
65E. Bobrowska, S. DrobczyńskiZastosowanie modulatora SLM do generacji niesymetrycznych pułapek optycznych
66M.A. Szmigiel, U. Getek, H. KasprzakBadanie i numeryczna analiza indywidualnej kierunkowości ruchów oczu podczas obserwacji nieruchomego oraz ruchomego punktu
67K.M. Paradowska, E. Przeździecka, E. Zielony, A. Wierzbicka, M. Stachowicz, R. Jakieła, W. Lisowski, A. Reszka, E. Płaczek-Popko, A. KozaneckiBadania warstw epitaksjalnych tlenku cynku domieszkowanego antymonem
68K.A. Kluczyk, C. David, Z. Krzemińska, W.A. JacakQuantum approach to modelling of plasmon photovoltaic effect
69M. Jarema, A.C. Mituś, J. ZyssOrdering of octupolar molecules for nonlinear optics applications: searching for a robust scenario
70K. Komorowska, K. Rola, P. KarasińskiWytwarzanie polimerowych mikro- i nano- struktur planarnych
71R.P. Sarzała, R. Ledzion, Ł. Piskorski, M. Marciniak, M. Gębski, T. CzyszanowskiMonolityczne podfalowe siatki dyfrakcyjne o wysokim kontraście współczynnika załamania jako zwierciadła w półprzewodnikowych azotkowych laserach VCSEL
72B. Jeżewski, S. Chojnowski, M. Nowakowski, J. WojtasProjekt głowicy z fotodetektorami termicznymi do monitorowania rozkładu gęstości mocy laserów dużej mocy
73M. Nowakowski, J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas, D. Szabra, B. RuteckaAnaliza wpływu wybranych zjawisk atmosferycznych na parametry laserowych łączy otwartej przestrzeni
74A. Szelmanowski, M. Zieja, J. Tomaszewska, K. GłydaModelowanie dynamiki zjawisk termoelektrycznych w lotniczych systemach przeciwpożarowych
75K. Sycz, M. Mrózek, A. Kruk, W. GawlikSpektroskopia mikrofalowa centrów barwnych NV– w diamencie
76S. Tamborski, H. Doleżyczek, M. Malinowska, G. Wilczyński, M. Wojtkowski, M. SzkulmowskiMikroskop OCM z wydłużonym ogniskiem do trójwymiarowego obrazowania mózgów małych zwierząt
77D. CzyżewskiBadanie wpływu ostrości obrazu na wyniki rozkładu luminancji diod elektroluminescencyjnych
78S. BrazevicBadanie fotochromizmu w 3H-naftopiranach metodami czasowo-rozdzielczej spektroskopii optycznej
79M. Słowiński, K. Bielska, S. Wójtewicz, J. Domysławska, P. Morzyński, A. Cygan, R. Ciuryło, D. LisakPrecyzyjna spektroskopia molekularnego tlenu z wykorzystaniem dwuwiązkowego spektrometru strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości
80E. Juszyńska-Gałązka, W.M. Zając, M. Massalska-ArodźSzkło faz nieuporządkowanych, termodynamiczne i dynamiczne zmiany własności globularnych i pręto-podobnych układów molekularnych
81W. Zając, A. Rudzki, M. Ossowska-Chruściel, E. Juszyńska-Gałązka, Y. GorshkovaSamoorganizacja cząsteczek substancji pochodzenia naturalnego i ich pochodnych -- badania metodami rozpraszania neutronów i komplementarnymi
82A.P. DurajskiNadprzewodniki konwencjonalne i wysokotemperaturowe: poszukiwania nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej
83M.Z. Cieplak, I. Zaytseva, A. AbaloszewFaza kwantowego metalu w ultracienkich warstwach niobu
84K. Khobaib, A. Mikkelsen, J. Banaszek, Z. RozynekQuincke rotation of particle laden drops
85A. Mikkelsen, Z. RozynekPropulsion of particle laden droplets in electric fields
86Z. Rozynek, A. Mikkelsen, K. KhobaibMechanical properties of patchy Pickering drops
87J. Kutrowska-Girzycka, J. Jadczak, E. Zdanowicz, A. Wójs, L. BryjaBadania optyczne dyspersyjnego modu ‘b’ w 1L- MoS2
88P. Scharoch, M.P. Polak, R. KudrawiecPrzewidywania ilościowe oparte na teorii funkcjonału gęstości (DFT) w inżynierii struktury pasmowej
89T. Woźniak, P. Scharoch, J. Jadczak, A. WójsBadania ab initio właściwości dynamicznych struktur warstowych na bazie dichalkogenków metali przejściowych
90M. Bieniek, L. Szulakowska, P. Potasz, I. Ozfidan, M. Korkusiński, P. HawrylakBand nesting, massive Dirac Fermions and valley Lande and Zeeman effects in transition metal dichalcogenides
91B. Kuśmierz, A. WójsWielomiany Macdonalda i stany podstawowe ułamkowego kwantowego efektu Halla
92P. PotaszWigner Crystallization in Chern Insulators with flat bands
93M. Brzezińska, M. Bieniek, P. Potasz, A. WójsBadanie splątania kwantowego w dwuwymiarowym izolatorze topologicznym Bi_1-x Sb_x (111)
94B. Jaworowski, P. Potasz, P. Kaczmarkiewicz, A. WójsTwo-band Fractional Chern Insulators approaching the thin-torus limit
95A. Mielnik-Pyszczorski, K. Gawarecki, P. MachnikowskiDokładność równania masy efektywnej w nanostrukturach
96M. Krzykowski, M. Gawełczyk, K. Gawarecki, P. MachnikowskiDekoherencja spinu dziury w sprzężonych kropkach kwantowych
97K. Gawarecki, P. MachnikowskiStruktura subtelna stanów w kropce kwantowej InGaAs/GaAs
98M. Gawełczyk, M. Krzykowski, K. Gawarecki, P. MachnikowskiKontrolowane defazowanie spinu tunelującego elektronu
99P. Mrowiński, C. Schneider, S. Höfling, G. SękBadania anisotropii polaryzacyjnej emisji ekscytonowej w zakresie drugiego okna telekomunikacyjnego
100P. Podemski, A. Maryński, A. Musiał, J. Misiewicz, A. Bercha, W.A. Trzeciakowski, N. Srocka, T. Heuser, D. Quandt, A. Strittmatter, S. Rodt, S. Reitzenstein, G. SękSpektroskopia wzbudzeniowa pojedynczych kropek kwantowych emitujących w zakresie spektralnym bliskiej podczerwieni
101G. HarańCoupled singlet-triplet superconducting state in a non-centrosymmetric system
102S.A. RóżańskiCiekłe kryształy i nanocząstki – nowe materiały dla nanotechnologii
103A. ZiębaUkład okresowy pierwiastków dla faz skondensowanych
104K. Ordon, M. Makowska-Janusik, A.H. KassibaAnaliza własności elektronowych, strukturalnych oraz optycznych systemów hybrydowych na bazie wanadanu bizmutu aktywowanych barwnikami organicznymi
105L. Mydlova, A. Ayadi, A. El-Ghyoury, B. Sahaoui, M. Makowska-JanusikElektronowe i optyczne własności azynowych pochodnych tetratiafulwalenów do zastosowań nieliniowooptycznych
106E. Wachowicz, T. Ossowski, A. KiejnaBadanie stopni na powierzchni 4H-SiC{0001} przy pomocy DFT
107N. GonzalezSzwackiBor – najbardziej wielopostaciowym materiałem dotychczas poznanym
108W. KamińskiObrazowanie i modelowanie organicznych układów molekularnych
109A. Sabik, P. Mazur, F. Gołek, G. AntczakWłaściwości strukturalne ftalocyjanin na powierzchni Ag(100): badania STM i LEED
110S. Kania, J. Kuliński, B. Kościelniak-Mucha, P. Słoma, K. WojciechowskiThe Effect of Symmetry of a Molecule Electronic Density on the Dipole Moment of Unit Cell and Hole Conductivity of Thin Polycrystalline Films of Anthrone and Anthraquinone
111A. Gadomski, J. SiódmiakO potrzebie doskonalenia efektywnych metod wzrostu kryształów w fizyce fazy skondensowanej i (bio)materiałowej, na przykładach
112M. Rybski, J. Tobola, S. Kaprzyk, J. MolendaTheoretical study of disorder effects on electronic properties in Li$_x$(Co-Ni-Mn)O$_2$ battery system
113A.P. Pikul, G. Chajewski, K. Domieracki, K. Ciesielski, A. Hackemer, T. Romanova, P. Wiśniewski, R. Gorzelniak, M. Samsel-Czekała, D. KaczorowskiNadprzewodnictwo w d-elektronowych związkach międzymetalicznych o stechiometrii 1:2:2
114E.M. Łacińska, I. Lutsyk, Z. Klusek, R. Stępniewski, A. WysmołekBadania przejść fazowych w 1T-TaS2
115Sz. Śmiga, I. GrabowskiCorrelation Potentials and Electron Densities from Correlated DFT, WFT and OEP Methods - what we can learn from them?
116T. WróblewskiEksperymentalne i teoretyczne badania protonowych klasterów wody
117J. Raczkowska, S. Prauzner-Bechcicki, Y. StetsyshynModyfikacja właściwości fizykochemicznych pokryć polimerowych do kontroli oddziaływań z białkami i komórkami
118E. Dąbrowska, A. Zawadzka, B. Brzozowska, A. Walewska, P. KukołowiczNiezależne sprawdzenie obliczeń systemu planowania leczenia
119A.S. Zawadzka, D. Kopeć, P.F. KukołowiczTesty optymalizacji wielokryterialnej (MCO) dostępnej w systemie planowania leczenia RayStation oraz porównanie jej wyników z wynikami osoby planującej
120J. Rydzewski, W. NowakTermodynamika transportu ligandów biologicznych w tunelach białkowych
121K. Maciejewska, K. Cembala, A. Frelak, Z. DrzazgaZmiany czasowej zdolności rozdzielczej oka po wysiłku fizycznym w centralnym oraz peryferyjnym polu widzenia u młodych ludzi mierzonej za pomocą krytycznej częstotliwości fuzji (CFF)
122K. Frankiewicz, S. N. AxaniCosmicWatch: The Desktop Muon Detectors
123K. KsiążekWirtualna Akademia Astronomii w działaniu
124I. R. MrózTutoring akademicki jako metoda pracy przynosząca korzyści nauczanym i nauczającym
125N. Furmańczyk, D. Banaś, I. Stabrawa, A. Kubala-Kukuś, U. MajewskaOkreślenie składu pierwiastkowego haloizytu metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z dyspersją długości fali (WDXRF) i spektroskopii fotoelektronów (XPS)
126R. Stachura, D. Banaś, I. Stabrawa, A. Kubala-Kukuś, U. Majewska, J. Wudarczyk-MoćkoOkreślenie składu pierwiastkowego surowicy krwi osób z rakiem żołądka metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem wiązki padającej TXRF
127A.K. Kiełboń, A. Michnik, K. Polaczek-Grelik, K. Duch, E. Sadowska-KrępaDlaczego trudno porównać wpływ niskich dawek promieniowania X i neutronowego na surowice krwi ludzkiej
128I.R. MrózKierunek biosyntezy białka jako czynnik ułatwiajacy wybór jednego stereoizomeru aminokwasów tworzących naturalne cząsteczki białkowe
129J. PrywerCytrynian trisodowy przeciw infekcyjnym kamieniom moczowym i mechanizm jego działania
130E. Pijewska, M. SzkulmowskiAlgorytmy redukcji artefaktów ruchowych w obrazowaniu naczyń krwionośnych z wykorzystaniem tomografii optycznej OCT
131K. Wróbel, S. Tamborski, M. SzkulmowskiDetekcja danych OCT za pomocą dwuwymiarowego spektrometru
132M. Szkulmowski, A. Ajduk, K. Karnowski, P. Wieloch, S. Tamborski, K. KrawiecObrazowanie komórek jajowych ssaków za pomocą tomografii optycznej OCT
133A. Zielińska, K. Komar, M. Wojtkowski, M. SzkulmowskiUkład do badań psychofizycznych widzenia dwufotonowego
134U. Kaźmierczak, D. Banaś, J. Braziewicz, J. Czub, M. Jaskóła, A. Korman, M. Kruszewski, A. Lankoff, H. Lisowska, A. Malinowska, T. Stępkowski, Z. Szefliński, M. WojewódzkaDawka lokalna i jej rola w biologicznej odpowiedzi linii komórkowych ssaków in vitro
135B. Głowacz, T. Pałasz, M. Suchanek, Z. Olejniczak, G. Colier, T. DohnalikPolaryzacja 3He i jej zastosowanie do obrazowania medycznego.
136T. Pałasz, L. Mikowska, B. Głowacz, Z. Olejniczak, M. Suchanek, T. DohnalikHiperpolaryzacja 129Xe metodą SEOP dla obrazowania płuc magnetycznym rezonansem.
137P. Siejak, M. Kościński, D. Flak, K. Szutkowski, K. PolewskiGrafenowe kropki kwantowe jako biosensory
138M. Drabik, M. Arabski, K. Dworecki, J. Semaniak, S. Wąsik, J. ŻukZastosowanie profilometru optycznego do badań biofizycznych
139K. Dworecki, E. Tomal, I. Konieczna, M. Drabik, S. Wąsik, J. SemaniakAnaliza warstw molekularnych ureaza-IgG metodą TIRE
140T. Oleniecki, M.P. Ciemny, M. Kurciński, M. Błaszczyk, A. Koliński, S. KmiecikCABS-flex standalone application for fast simulations of flexibility of globular proteins
141M.P. Ciemny, T. Oleniecki, M. Kurcinski, M. Błaszczyk, P.H. Marek, A. Koliński, S. KmiecikCABS-dock standalone application for protein-peptide docking with large-scale flexibility of the protein receptor
142J. Reszczyńska, L. Dobrzyński, K. FornalskiModelowanie odpowiedzi komórek na niskie dawki promieniowania jonizującego.
143Ł. Charzewski, K.A. KrzyśkoModelowanie molekularne elementów struktury homotrimerycznej białka MMP-9
144K.A. Krzyśko, Ł. CharzewskiZastosowanie technik symulacyjnych do modelowania struktur dimeru mitofuzyny 2 i jej patologicznych mutantów
145D. Rydzyński, A. Piotrowicz-Cieślak, H. GrajekDegradacja chlorofilu przez kadm w roślinach szpinaku – badania spektroskopowe.
146M.A. PietruszkaInformation transfer by quantum dragons in brain microtubules
147Ł. Mioduszewski, M. CieplakGluten: a fluid or a solid? Insights from coarse-grained molecular dynamics simulations
148M.K. Cieplak-Rotowska, K. Tarnowski, M.R. Fabian, N. Sonenberg, M. Dadlez, A. NiedźwieckaBiofizyczne podstawy oddziaływań między białkami odpowiedzialnymi za wyciszanie ekspresji genów przez mikro-RNA
149D. Makieła, K. Górny, I. Janus-Zygmunt, Z. GburskiWpływ beta-cyclodekstryny na złóg cholesterolowy- symulacje komputerowe.
150M. Kościński, J. Litowczenko, A. Warowicka, B. Maciejewska, S. Jurga, K. PolewskiMicrostructures scaffolds for cell manipulation
151M. Pławecki, E. RówińskiBand bending in contact between physiological salt solution and ZnO or Cu2O semiconductor
152P. Trybek, M. Nowakowski, Ł. MachuraNieliniowa analiza sygnału elektromiografii powierzchniowej
153R. Szostek, K. SzostekWyprowadzenie ogólnej postaci kinematyki z uniwersalnym układem odniesienia
154K. Szostek, R. SzostekE=mc2 jako składowa energii kinetycznej w prawie dla energii kinetycznej
155K. Chajnowska, J. Masajada, A. RadoszImage formation in strong gravitational field: proximity of a Schwarzschild black hole"s horizon
156Ł.W. IskraEwolucja oraz powstawanie deformacji w łańcuchu izotopowym jąder itru
157N. Cieplicka-OryńczakStruktura jądra 210Bi badana w wychwycie zimnych neutronów - do czego to się może przydać?
158B. Wasilewska, M. Ciemała, M. Kmiecik, A. Maj, M. Ziębliński, S. Brambilla, P. Bednarczyk, F. Camera, O. Dorvaux, S. Kihel, A. Krasznohorkay, I. Mazumdar, P. Napiorkowski, R. Schwengner, M. Stanoui i inni w imieniu współpracy międzynarodowej PARISPARIS – nowoczesny układ detekcyjny do pomiarów energii kwantów gamma w szerokim zakresie energetycznym.
159M. Ciemała, M. Kmiecik, A. MajBadanie rozpadu gorących i szybko obracających się jąder atomowych
160P.P. Sękowski, I. Skwira-Chalot, T. MatulewiczEcho terapii protonowej
161M. Piersa, A. Korgul, H. MachPomiary czasów życia metodą szybkiego timingu Byy(t)
162B.W. Włoch, I.C. Ciepał, A.K. KozelaRekonstrukcja pędu neutronu w badaniach systemów kilkunukleonowych w reakcji rozszczepienia deuteronu.
163M. SaxenaEvidence of rotational behavior in 120Te isotope
164W. Parol, A. Kozela, I. CiepałEksperymentalne badanie wybranych składników dynamiki oddziaływania jądrowego w reakcji rozszczepienia deuteronu.
165N. Sokołowska, Ł. JaniakZobaczyc niewidzialne - egzotyczne przemiany jadrowe na zdjeciach z OTPC
166M. Matejska-Minda, P.J. Napiorkowski, T. Abraham, P. Bednarczyk, A. Bezbakh, D. Doherty, K. Hadyńska-Klęk, J. Iwanicki, G. Kamiński, M. Kisieliński, M. Komorowska, M. Kowalczyk, R. Kumar, A. Maj, T. Marchlewski, P. Matuszczak, V. Nanal, A. Nannini, M. Palacz ,L. Próchniak, M. Rocchini, M. Saxena1, M. Siciliano, J. Srebrny, A. Stolarz, J. Styczeń, B. Wasilewska, K. Wrzosek-Lipska, M. ZielińskaWzbudzenie kulombowskie ze zminą parzystości na przykładzie 45Sc
167K. Szkliniarz, M. Sitarz, J. Jastrzębski, A. Bilewicz, J. Choiński, K. Kapinos, M. Kisieliński, A. Majkowska, A. Stolarz, A. Trzcińska, R. Walczak, B. Wąs, J. Wojtkowska, W. ZipperProdukcja radioizotopów medycznych przy użyciu wiązek cząstek alfa, protonów i deuteronów w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
168A. Gawlik, C. Lederer-Woods, J. Andrzejewski, J. PerkowskiJak powstały pierwiastki cięższe od żelaza? – badanie procesu nukleosyntezy w gwiazdach na przykładzie reakcji 70Ge(n,gamma)
169A. Rusnok, A. Wilczek, A. Kozela, E. StephanEksperymentalne badania dynamiki trójciałowej w reakcji rozbicia proton-deuteron
170P. Bączyk, M. Konieczka, W. Satuła, J. Dobaczewski, W. Nazarewicz, T. WernerTeoria fizyki jądra atomowego na Uniwersytecie Warszawskim
171J. Samorajczyk-Pyśk, C. Droste, J. Srebrny, T. MarchlewskiBadanie spinów poziomów nisko leżących w jądrze 140Sm wykorzystując korelacje kątowe y-y.
172P. Ślęczkowski, B. Matt, S. Iamsaard, E. Lacaze, N. KatsonisW kierunku chiralnej miękkiej fotoniki: badania fotoindukowanej inwersji helisy w ciekłokrystalicznych rezonatorach optycznych
173P. Kuterba, Z. UsatenkoBadanie rozcieńczonych roztworów kołowych polimerów pomiędzy dwiema równoległymi ścianami z mieszanymi warunkami brzegowymi
174A. Jędrzejewski, A. Chmiel, K. Sznajd-WeronKinetic Ising models with various single-spin flip dynamics on quenched and annealed random regular graphs
175V. Yunko, N. Białous, S. Bauch, M. Ławniczak, B. Dietz, L. SirkoLong-range correlations in rectangular cavities containing point-like perturbations
176A. Słapik, J. Łuczka, J. SpiechowiczNegative mobility of a Brownian particle
177M. Łobejko, J. Dajka, J. ŁuczkaSamo-uśrednianie losowej kwantowej dynamiki
178T. Kosztołowicz, S. Wąsik, K.D. LewandowskaBoundary condition for diffusion at a thin membrane determined from experimental data
179M. BuchowieckiPunkt przegięcia krzywej energii potencjalnej a wysokotemperaturowa funkcja rozdziału.
180D. Siedlecki, N. Daniluk, D. Alonso-Caneiro, H.T. KasprzakDynamika zmian kształtu rogówki wyznaczona na podstawie czasowej sekwencji dwuwymiarowych obrazów OCT
Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.