Partnerzy i Sponsorzy

W dniach 10-15 września 2017 roku Wrocław będzie gościł 44 Zjazd Fizyków Polskich. Zjazd, odbywający się co dwa lata od 1923 roku, jest głównym forum integracji fizyków pracujących w różnych obszarach naukowych oraz związanych z nauczaniem fizyki na wszystkich stopniach edukacji.

Organizatorem Zjazdu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, wspierany przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Wrocławski. Patronat honorowy nad zjazdem objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Wrocławia. W skład Komitetu Honorowego wchodzą przedstawiciele jednostek naukowych z całej Polski i przedstawiciele władz samorządowych. W Zjeździe uczestniczy również reprezentacja Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Ostatnie Zjazdy (Kraków 2009, Lublin 2011, Poznań 2013, Kielce 2015) gromadziły zwykle około 600 uczestników.

44 Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. Podczas zjazdu będą miały miejsce zarówno sesje specjalistyczne z różnych działów fizyki teoretycznej i eksperymentalnej, jak i poświęcone nauczaniu i popularyzacji fizyki, przeznaczona głównie dla nauczycieli. Planowany jest także wykład popularno-naukowy z pokazami dla młodzieży szkolnej.

Serdecznie zachęcamy potencjalnych sponsorów i wystawców do wsparcia finansowego organizacji Zjazdu oraz uatrakcyjnienia go prezentacją swojej oferty handlowej.

Sponsorom/Wystawcom oferujemy między innymi możliwość:

  • Nadania tytułu oficjalnego Sponsora z prawem do wykorzystania w materiałach promocyjnych.
  • Umieszczenia logo na witrynie internetowej oraz w materiałach konferencyjnych i promocyjnych Zjazdu.
  • Dystrybucji własnych materiałów informacyjno-promocyjnych podczas Zjazdu.
  • Udostępnienia na czas Zjazdu powierzchni wystawienniczej.
  • Umieszczenia materiałów reklamowych typu roll-up.

Inne formy promocji oraz szczegóły możliwe są do uzgodnienia z organizatorami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym: 44zfp@pwr.edu.pl

Patroni

Partnerzy i Sponsorzy

Patroni medialni

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.