Program

Rejestracja konferencyjna

Rejestracja uczestników Zjazdu odbywać się będzie w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
Rozpocznie się w niedzielę 10.09.2017 o godz. 8:00 i będzie trwać do godz. 19:00.
W poniedziałek 11.09.2017 rozpocznie się o godz. 7:30 i będzie trwać do godz. 19:00.
Rejestracja w dniach 12.09-15.09.2017 będzie odbywać się w godz. od 8:00 do 19:00.

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.