Książka streszczeń


Książka streszczeń została przygotowana w formacie PDF w dwóch wariantach dostępnch do pobrania poniżej.
Najnowsza wersja książki z dnia 15.09.2017.

Książka streszczeń (135 MB)
Książka streszczeń w wersji light (15 MB)
Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.