Rejestracja

Rejestracja uczestnika

Procedura zgłaszania uczestnika:

1. Utworzenia konta za pomocą opcji Rejestracja.
2. Na podany podczas rejestracji adres mailowy przyjdzie informacja o haśle do logowania.
3. Zalogowanie do systemu (z wykorzystaniem przesłanego hasła i loginu) i wypełnienie karty zgłoszenia.

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.