Kontakt


Politechnika Wrocławska
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław,
44zfp@pwr.edu.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Sekretarz konferencji

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.