Rejestracja

Ważne terminy

Data Termin
1 marca 2017Rozpoczęcie rejestracji
31 marca 2017Nadsyłanie abstraktów na wystąpienia ustne
14 lipca 2017Ostatni dzień, w którym obowiązuje niższa opłata konferencyjna
31 lipca 2017Zakończenie rejestracji
18 sierpnia 2017Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
10-15 września 201744. Zjazd Fizyków Polskich we Wrocławiu

Opłaty

Wszyscy uczestnicy konferencji mają obowiązek zarejestrować się za pomocą systemu rejestracyjnego.

Pełny udział w Zjeździe

Opłata do 14.07.2017 Opłata od 15.07.2017
Pracownik naukowy 700 zł 800 zł
Pracownik naukowy będący członkiem PTF 600 zł 700 zł
Nauczyciel, Doktorant, Student, Uczeń, Emeryt, Inny 400 zł 500 zł
Nauczyciel, Doktorant, Student, Uczeń, Emeryt, Inny będący członkiem PTF 300 zł 400 zł
Osoba towarzysząca 500 zł 500 zł

Udział w części Zjazdu

Opłata do 14.07.2017 Opłata od 15.07.2017
Konferencja Dydaktyczna 50 zł 50 zł
Opłata jednodniowa udziału w Zjeździe w dniu 11.09.2017, 12.09.2017 lub 15.09.2017 200 zł 200 zł
Opłata jednodniowa udziału w Zjeździe w dniu 13.09.2017 250 zł * 250 zł *
Opłata jednodniowa udziału w Zjeździe w dniu 14.09.2017 300 zł ** 300 zł **

* Opłata zawiera udział w wycieczkach i koncercie.
** Opłata zawiera udział w bankiecie.


Opłaty nie obejmują kosztu podróży i noclegu.

Szczegóły płatności

Opłata zadeklarowana w formularzu rejestracyjnym powinna być dokonana przelewem bankowym:

Tytuł przelewu bankowego: 44ZFP, Imię i Nazwisko, NIP
Bank: Bank Handlowy w Warszawie SA
Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, Subkonto Oddział Wrocławski
NIP PTFu: 5262385038
Numer konta: 02 1030 0019 0109 8533 0003 8450
SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL02 1030 0019 0109 8533 0003 8450

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.