Atrakcje

Wystawa Smoluchowskiego

W trakcie całego Zjazdu będzie prezentowana mała wystawa dokumentująca życie i działalność naukową Mariana Smoluchowskiego. Pełna wersja wystawy "Pod przewodnią gwiazdą nauki. W stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego" jest pokazywana w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

Wystawę można oglądać na parterze, w lewym holu bud. D-20.

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.