Tematyka Zjazdu

Tematyka Zjazdu obejmuje wszystkie obszary fizyki oraz dyscypliny pokrewne. W ramach Zjazdu odbędą się następujące sesje specjalistyczne:

 • Dydaktyka i Popularyzacja Fizyki
 • Fizyka biologiczna
 • Fizyka jądrowa
 • Fizyka materii skondensowanej
 • Fizyka medyczna
 • Fizyka statystyczna
 • Fizyka wysokich energii / cząstki elementarne
 • Grawitacja i kosmologia
 • Informacja kwantowa
 • Optyka i fotonika
 • Technologie kwantowe
 • Układy złożone, ekonofizyka, socjofizyka

Przyjmujemy streszczenia w dowolnym obszarze fizyki.
Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Zjeździe.

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.