Informacje Ogólne

44 Zjazd Fizyków Polskich, organizowany przez Oddział Wrocławski PTF, odbędzie się w dniach 10-15 września 2017 roku.

Organizator:

  • Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF o/Wrocław)

Współorganizatorzy:

  • Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (WPPT PWr)
  • Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WFiA UWr)
  • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (INTiBS PAN)

Patronaty:

  • Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin
  • Prezydent Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz

Zjazd Fizyków to dla polskiego środowiska naukowego wydarzenie najwyższej rangi, o historii sięgającej zjazdu założycielskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Warszawie w 1920 r. Odbywa się co dwa lata, rotacyjnie we wszystkich ważnych ośrodkach badawczych naszego kraju.

We Wrocławiu Zjazd gościł uprzednio w 1995 r. Dużo się tu przez te 22 lata zmieniło. Miasto rozkwitło i wypiękniało, a razem z nim także nasza Uczelnia, ponownie pełniąca honory gospodarza Zjazdu. Przybyło wspaniałych atrakcji, niektóre z nich pojawią się w programie Zjazdu. Miejscem obrad będzie nowoczesne Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, raut powitalny będzie przy odrestaurowanym Rynku, koncert – w nowym Narodowym Forum Muzyki powstałym w związku z programem Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, a bankiet konferencyjny – w kompleksie wyremontowanej niedawno sławnej wrocławskiej Hali Stulecia. Inne nowe miejskie symbole, np. Afrykarium czy Hydropolis, są uwzględnione w ofercie wycieczek.

Jako organizatorzy dokładamy starań, aby Zjazd 2017 miał rozmach i skalę godne areny dla świętowania sukcesów polskiej fizyki, a także dyskusji o nowych kierunkach czy wyzwaniach stojących przed tą dziedziną nauki we współczesnym świecie.

Jesteśmy przygotowani na przyjęcie co najmniej 600 uczestników. Spodziewamy się głównie naukowców z różnych obszarów fizyki i dyscyplin pokrewnych, ale także nauczycieli, doktorantów, studentów i uczniów, a także pasjonatów-amatorów.

Pomimo bogatego programu Zjazdu, zapewniamy, że opłata konferencyjna nie będzie wyższa niż w poprzednich latach. Dokładną tabelę i informacje o ewentualnych zniżkach podamy wkrótce (obecnie wciąż jeszcze trwają starania o dofinansowanie).

Oferujemy szeroką bazę noclegów – od niedrogich miejsc w akademikach do najbardziej luksusowych wrocławskich hoteli.

Program naukowy Zjazdu będzie się tradycyjnie składał z przedpołudniowych sesji plenarnych, popołudniowych sesji równoległych, sesji plakatowej oraz imprez towarzyszących, w tym Konferencji Dydaktycznej na temat Współczesnych kontekstów nauczania fizyki. Wśród ok. 30 zaplanowanych referatów plenarnych znajdą się m.in. wykłady kilku laureatów „polskich Nobli” czyli Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w tym laureatów edycji 2016: fizyka – prof. Józefa Spałka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i chemika – prof. Marka Samocia z Politechniki Wrocławskiej) oraz prezentacje najbardziej spektakularnych rezultatów fizyki polskiej ostatnich paru lat (m.in. udziału Polaków w niedawnym odkryciu fal grawitacyjnych). Zjazd uświetnią także wykłady wybitnych naukowców z zagranicy, m.in. trzech laureatów Nagrody Nobla z fizyki (prof. Shuji Nakamury z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara – Nobel 2014 za wynalezienie wydajnej diody emitującej niebieskie światło, prof. Theodora Hänscha z Uniwersytetu Monachijskiego – Nobel 2005 za rozwój precyzyjnej spektroskopii laserowej, oraz prof. Gerarda ‘t Hoofta z Uniwersytetu w Utrechcie – Nobel 1999 za wyjaśnienie kwantowej struktury oddziaływań elektrosłabych) oraz współtwórców intensywnie rozwijanej w Polsce informacji kwantowej (prof. Charlesa Bennetta oraz prof. Antona Zeilingera), a także laureata Nagrody Templetona 2008 – ks. prof. Michała Hellera z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Mając na uwadze zróżnicowane zainteresowania uczestników, równolegle z sesjami tematycznymi (pełniącymi przede wszystkim rolę forum merytorycznej dyskusji konkretnych znaczących wyników w danej dyscyplinie) przygotowujemy także popołudniowe sesje mieszane, w których wszystkie referaty będą adresowane do niespecjalistów.

Zjazd będzie okazją do dyskusji, wymiany poglądów, promocji swoich dokonań i nawiązania współpracy, dając szansę na spotkanie się doświadczonych i początkujących fizyków. Ważnym elementem obrad będą sesje poświęcone nauczaniu i popularyzacji fizyki, umożliwiające zbliżenie środowiska naukowego i nauczycielskiego.

Wśród imprez towarzyszących planujemy m.in.: otwartą sesję popularno-naukową, pokazy dla dzieci, wystawę nt. Mariana Smoluchowskiego, a także wspomniane już wyżej wycieczki po Wrocławiu, koncert, raut oraz bankiet.
Program Zjazdu znajdą Państwo na stronie.

W trakcie Zjazdu odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 44 Zjeździe Fizyków Polskich!Konferencja realizowana w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe finansowanego ze środków Miasta Wrocław.

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.