Atrakcje

Max Born Forum

W środę 13 września o godz. 19:00 (bezpośrednio przed koncertem) nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamienicy w której 135 lat temu, w dniu 11 grudnia 1882 roku, urodził się Max Born. Kamienica ta mieści się przy placu Wolności 4 i obecnie nosi nazwę „Max Born Forum”.

Pomysłodawcą i fundatorem uroczystości jest właściciel obiektu, dr Mariusz Jaworski.

Bezpośrednio po krótkiej ceremonii odsłonięcia tablicy zapraszamy wszystkich uczestników do przejścia (100m) do Narodowego Forum Muzyki gdzie o godz. 19:30 rozpocznie się koncert.

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.