Komitety

Komitet Programowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs (Politechnika Wrocławska)

Prof. dr hab. Konrad Banaszek Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Ewa Dębowska, prof. nadzw. Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Zofia Drzazga Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Dariusz KaczorowskiInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Prof. dr hab. Piotr Kossacki Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Marek Kuś Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Jerzy Łuczka Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Adam Miranowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Marek Pfützner Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Sylwester Porowski Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Ewa RondioNarodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.