Komitety

Międzynarodowy Komitet Doradczy

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz (Politechnika Wrocławska)

Prof. dr hab. Janusz BraziewiczUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Ryszard CzajkaPolitechnika Poznańska
Prof. dr hab. Konrad CzerskiUniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Mariusz P. DąbrowskiUniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Marek DemiańskiUniwersytet Warszawski
Dr hab. Beata Derkowska-ZielińskaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Mgr Maria DobkowskaZespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie
Prof. Artur EkertUniversity of Oxford, Wielka Brytania
Prof. dr hab. Kazimierz FabisiakUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Bogdan FornalInstytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Prof. Jacek FurdynaUniversity of Notre Dame, USA
Prof. dr hab. Wojciech GawlikUniwersytet Jagielloński
Prof. Michael GiersigFreie Universität Berlin, Niemcy
Prof. dr hab. Ewa Gudowska-NowakUniwersytet Jagielloński
Prof. Paweł HawrylakUniversity of Ottawa, Kanada
Prof. dr hab. Janusz HołystPolitechnika Warszawska
Prof. dr hab. Ryszard HorodeckiUniwersytet Gdański
Dr Jerzy JaroszUniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Włodzimierz JaskólskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Marek JeżabekInstytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Prof. dr hab. Wiesław A. KamińskiUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Ryszard KępaUniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Maciej KolwasInstytut Fizyki PAN w Warszawie
Dr hab. Paweł KukołowiczCentrum Onkologii w Warszawie
Prof. Maciej LewensteinInstitut de Ciències Fotòniques (Barcelona), Hiszpania
Prof. dr hab. Andrzej MaziewskiUniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Jan MostowskiInstytut Fizyki PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Stanisław MrówczyńskiUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. Witold NazarewiczMichigan State University, USA
Prof. dr hab. Stefan PokorskiUniwersytet Warszawski
Dr hab. inż. Jolanta PrywerPolitechnika Łódzka
Prof. dr hab. Czesław RadzewiczUniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Krzysztof RedlichUniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Leszek SirkoInstytut Fizyki PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Józef SpałekUniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Marek StankiewiczNarodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris” w Krakowie
Prof. dr hab. Józef SznajdInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Prof. dr hab. Andrzej ŚlebarskiUniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Roman ŚwietlikInstytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Mgr Dobromiła SzczepaniakLiceum Ogólnokształcące nr 1 we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Janusz TobołaAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Wacław Urbańczyk Politechnika Wrocławska
Prof. Władysław WalukiewiczLawrence Berkeley Laboratory, USA
Prof. dr hab. Jerzy WołowskiInstytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie
Prof. dr hab. Antoni WójcikUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Karol I. WysokińskiUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Sylwia Zielińska-RaczyńskaUniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Piotr ZielińskiPolitechnika Krakowska / Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Prof. dr hab. Elżbieta ZipperUniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Marek ZrałekUniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Marek ŻukowskiUniwersytet Gdański
Prof. Wojciech ŻurekLos Alamos National Laboratory, USA

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.