Komitety

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw. (Politechnika Wrocławska)

Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu)

Skarbnik
Dr inż. Wojciech Rudno-Rudziński (Politechnika Wrocławska)

Sekretarz
Dr inż. Paweł Potasz (Politechnika Wrocławska)

Dr Tomasz GreczyłoUniwersytet Wrocławski
Dr inż. Anna HajdusianekPolitechnika Wrocławska
Mgr inż. Kamil KrzemińskiPolitechnika Wrocławska
Dr hab. Janusz MiśkiewiczUniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Antoni MituśPolitechnika Wrocławska
Dr Anna MusiałPolitechnika Wrocławska
Dr inż. Krzysztof RyczkoPolitechnika Wrocławska
Dr inż. Piotr SitarekPolitechnika Wrocławska
Mgr inż. Tomasz Woźniak Politechnika Wrocławska
Inż. Monika WrzałekPolitechnika Wrocławska

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.