Atrakcje

Pomnik Smoluchowskiego

W czwartek 14 września o godz. 13:45 (w czasie przerwy na lunch) nastąpi uroczyste odsłonięcie Pomnika Mariana Smoluchowskiego, ufundowanego przez JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. Cezarego Madryasa, dla upamiętnienia tego, że 44 Zjazd Fizyków Polskich odbył się w roku 2017 ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Rokiem Mariana Smoluchowskiego.

Pomnik znajduje się przed budynkiem B-1 na rogu ulic Mariana Smoluchowskiego i Ignacego Łukasiewicza (450m od Centrum Kongresowego).

Osoby zainteresowane udziałem w tej uroczystości prosimy o szybkie przejście bezpośrednio po sesji plenarnej z Centrum Kongresowego do Pomnika (drogę wskażą wolontariusze), aby uniknąć opóźnienia i zostawić sobie jeszcze czas na lunch po uroczystości.

Natomiast osoby nieuczestniczące w uroczystości prosimy o udanie się na lunch bezpośrednio po sesji plenarnej.

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.