Program

Harmonogram

poniedziałek, 11.09.2017
09:00 - 09:25Otwarcie
09:25 - 10:15Wróblewski
10:15 - 10:40Nagrody PTF
10:40 - 11:15Lukierski
przerwa na kawę
11:45 - 12:20Abramowicz
12:20 - 12:55Buras
12:55 - 13:30Wojtkowski
lunch
14:50 - 16:25Sesje
przerwa na kawę
16:40 - 18:15Sesje
19:00 - 21:00Raut
wtorek, 12.09.2017
09:00 - 09:50Hänsch
09:50 - 10:25Białynicki-Birula
10:25 - 11:00Cieplak
przerwa na kawę
11:30 - 12:20Zeilinger
12:20 - 12:55Kamiński
12:55 - 13:30Maj
lunch
15:00 - 16:35Sesje
przerwa na kawę
16:55 - 18:30Sesje
18:40 - 21:00Plakaty / Delegaci
środa, 13.09.2017
09:00 - 09:50Nakamura
09:50 - 10:40Bennett
10:40 - 11:15Spałek
przerwa na kawę
11:45 - 12:35't Hooft
11:35 - 13:10Nurowski
13:10 - 13:25Film
13:25 - 14:00Królak
lunch
15:30 - 18:30Wycieczki / Otwarte
19:00 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
na Max Born Forum
19:30 - 21:30Koncert
czwartek, 14.09.2017
09:00 - 09:50Heller
09:50 - 10:25Gudowska-Nowak
10:25 - 11:00Alicki
przerwa na kawę
11:30 - 12:20Udalski
12:20 - 12:55Nawrat
12:55 - 13:30Horodecki
lunch
13:45 Odsłonięcie pomnika Smoluchowskiego
15:15 - 16:50Sesje
przerwa na kawę
17:05 - 18:40Sesje
19:30 - 21:30Bankiet
piątek, 15.09.2017
09:00 - 09:50Lewenstein
09:50 - 10:25Chorowski
10:25 - 11:00Story
przerwa na kawę
11:30 - 12:20Nazarewicz
12:20 - 12:55Burda
12:55 - 13:30Malinowski
13:30 - 14:05Samoć
14:05 - 14:30Zamknięcie
lunch
poniedziałek, 11.09.2017
09:00 - 09:25Otwarcie
09:25 - 10:15Wróblewski
10:15 - 10:40Nagrody PTF
10:40 - 11:15Lukierski
przerwa na kawę
11:45 - 12:20Abramowicz
12:20 - 12:55Buras
12:55 - 13:30Wojtkowski
lunch
14:50 - 16:25Sesje
przerwa na kawę
16:40 - 18:15Sesje
19:00 - 21:00Raut
wtorek, 12.09.2017
09:00 - 09:50Hänsch
09:50 - 10:25Białynicki-Birula
10:25 - 11:00Cieplak
przerwa na kawę
11:30 - 12:20Zeilinger
12:20 - 12:55Kamiński
12:55 - 13:30Maj
lunch
15:00 - 16:35Sesje
przerwa na kawę
16:55 - 18:30Sesje
18:40 - 21:00Plakaty / Delegaci
środa, 13.09.2017
09:00 - 09:50Nakamura
09:50 - 10:40Bennett
10:40 - 11:15Spałek
przerwa na kawę
11:45 - 12:35't Hooft
11:35 - 13:10Nurowski
13:10 - 13:25Film
13:25 - 14:00Królak
lunch
15:30 - 18:30Wycieczki / Otwarte
19:00 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
na Max Born Forum
19:30 - 21:30Koncert
czwartek, 14.09.2017
09:00 - 09:50Heller
09:50 - 10:25Gudowska-Nowak
10:25 - 11:00Alicki
przerwa na kawę
11:30 - 12:20Udalski
12:20 - 12:55Nawrat
12:55 - 13:30Horodecki
lunch
13:45 Odsłonięcie pomnika Smoluchowskiego
15:15 - 16:50Sesje
przerwa na kawę
17:05 - 18:40Sesje
19:30 - 21:30Bankiet
piątek, 15.09.2017
09:00 - 09:50Lewenstein
09:50 - 10:25Chorowski
10:25 - 11:00Story
przerwa na kawę
11:30 - 12:20Nazarewicz
12:20 - 12:55Burda
12:55 - 13:30Malinowski
13:30 - 14:05Samoć
14:05 - 14:30Zamknięcie
lunch

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.