Program

Konferencja dydaktyczna

Współczesne konteksty nauczania fizyki

10.09.2017


Wykłady Konferencji dydaktycznej odbędą się w sali plenarnej Zjazdu, czyli głównej sale wykładowej Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej.
Targi odbędą się w holu na I piętrze Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej.
Warsztaty odbędą się w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej (budynek A-1) w Laboratorium Podstaw Fizyki (http://lpf.wppt.pwr.edu.pl/) w salach: 54, 64, 65 i 66 oraz w salach wykładowych 314 i 321. Budynek znajduje się przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27.

Godzina Wykładowca Tytuł
10:00 - 10:20 dr Tomasz Greczyło, UWr, IFD Po co nam podstawa programowa fizyki?
10:20 - 10:50 dr Kornelia Rybicka, UAM, Poznań
dr Stanisław Plebański, PWSZ, Kalisz
dr Stanisław Jakubowicz, DSW, Wrocław
Praca z tekstem
10:50 - 11:20 prof. Jan Miodek, UWr, Wrocław Problemy języka naukowego
11:20 - 11:40 Przerwa kawowa
11:40 - 12:10 prof. Leszek Pułka, UWr, Wrocław Tradycja, nowoczesne media, szkoła
12:10 - 12:30 dr Tomasz Greczyło, UWr, Wrocław Nauczanie fizyki ery urządzeń mobilnych
12:30 - 13:00 dr Marek Thomas, UAM, Poznań Fizyka bąbelków
13:00 - 13:30 dr Anna Hajdusianek, PWr, Wrocław Nauczanie fizyki w działaniu
13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 - 15:15 dr Anna Hajdusianek, PWr, Wrocław
dr Piotr Biegański, PWr, Wrocław
dr Tomasz Greczyło, UWr, Wrocław
Dobromiła Szczepaniak, V LO, Wrocław
dr Wojciech Gańcza, Międzyszkolne Koło Fizyki Doświadczalnej, Wrocław
Zasław Adamaszek, PWN, Warszawa
Targi dobrej lekcji
15:15 - 16:00 dr Dagmara Sokołowska, UJ, Kraków
dr Tomasz Greczyło, UWr, Wrocław
prof. Ryszard Poprawski, dr inż. Agnieszka Ciżman i doc. Beata Radojewska, PWr, Wrocław
Zasław Adamaszek, PWN, Warszawa
Andrzej Pieńkowski, Kamil Śliwowski, Fundacja Katalyst Education, Warszawa
Warsztaty I, II, III, IV, V (Nauczanie przez działanie)
16:00 - 16:15 Przerwa kawowa
16:15 - 17:00 dr Dagmara Sokołowska, UJ, Kraków
dr Tomasz Greczyło, UWr, Wrocław
prof. Ryszard Poprawski, dr inż. Agnieszka Ciżman i doc. Beata Radojewska, PWr, Wrocław
Zasław Adamaszek, PWN, Warszawa
Andrzej Pieńkowski, Kamil Śliwowski, Fundacja Katalyst Education, Warszawa
Warsztaty I, II, III, IV, V (Nauczanie przez działanie)
17:00 Zakończenie

Program konferencji dydaktycznej
Podział na grupy uczestników Warsztatów

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.